Disciplines

 

Sociale Innovatie

Nieuwe strategieën, concepten & ideeën zijn essentieel om als maatschappij en werkgever te floreren en aan sociale behoeften te blijven voldoen. THRIVE begeleidt en ondersteunt organisaties en haar professionals om een gezond en effectief antwoord te bieden op een snel veranderende omgeving. Vanuit de wensen en de ideeën op de werkvloer verbeteren we met een mensgerichte benadering het samenwerken tussen individuen, afdelingen en de gehele organisatie. Daarbij helpt THRIVE u op een wijze waar iedereen het beste uitkomt: professionals die zich capabel voelen gebruik te maken van veranderingen, een werkgever die hieraan kan bijdragen en tegelijkertijd de organisatie naar een hoger niveau kan tillen en bij kan dragen aan een florerende maatschappij.

Talentontwikkeling & Intrapreneurship

Studenten, PhD kandidaten en young-professionals vormen de toekomst van Nederland. Dit talent wil vanuit intrinsieke doelen uitgedaagd worden om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke topics. THRIVE onderzoekt en ervaart dat talenten nu al van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving en uw organisatie. Om het potentieel van deze talenten volledig te benutten verbinden wij studenten en PhD kandidaten aan het bedrijfsleven en ondernemers om samen impactvolle vraagstukken aan te pakken. Ook onderzoeken we young-professionals in staat stellen om binnen hun organisatie aan hun impact behoefte te voldoen. Daarbij ondersteunen we talenten in hun persoonlijke ontwikkeling door creatieve brainstormsessies, pitch trainingen en ondernemerschap workshops.

Sociale business modellen

THRIVE acteert op het snijvlak van ondernemerschap, wetenschap en maatschappij. Hierdoor hebben wij duidelijk zicht op de ontwikkelingen en realiteit van het ‘echte’ ondernemen, de vernieuwingen en innovaties vanuit de wetenschap en de toepassing hiervan op de veranderende maatschappelijke context. In onze samenwerking met Centres for Entrepreneurship, Startups, Young Professionals, (semi)publieke instellingen en corporates lopen wij continue in de voorhoede bij de totstandkoming van nieuwe, sociale bedrijfsmodellen. Hierin staat de triple value proposition centraal: waardecreatie op financiële, ecologische en sociaal vlak.

Impact maken & meten

Organisaties en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe? THRIVE helpt ondernemers, organisaties en individuen door concrete methodes in het maken van positieve impact. Samen met u gaan we de volgende essentieel stappen door: Begrijp het probleem dat je wilt oplossen (1), weet hoe dit probleem zich verhoudt tot het grotere geheel van betrokkenen en belangen (2), controleer je aannames (3) en onderzoek de meest effectieve manier om het probleem op te lossen (4). 

Wanneer dit helder is is het tijd om in actie te komen en uiteindelijke de impact in kaart te brengen. Dat kan op meer manieren dan alleen met geld-gerelateerde cijfers! Zo wordt het handelen van je organisatie onderbouwd door bewuste keuzes en stelt je dit in staat een zo groot mogelijke impact te maken


Onderwijs van de toekomst

Dit is het tijdperk waarin impact ondernemen het nieuwe normaal wordt. Het tijdperk waarin zakelijke winst en maatschappelijke winst versmelten. In dit tijdperk kunnen maatschappelijke problemen middels een commerciële bedrijfsvoering opgelost waardoor het gat in de maatschappij het nieuwe gat in de markt is. Dit leidt tot de opkomst van nieuwe markten zoals schone energie, duurzame mobiliteit, voedselverspilling, plastic vervuiling, inclusive arbeidsmarkt en circulariteit.

Veel scholen en opleidingen bereiden hun leerlingen echter niet voldoende voor op deze nieuwe markten en de veranderende maatschappij. THRIVE Institute helpt opleidingsinstituten van MBO tot WO om studente klaar te stomen voor deze nieuwe marken. Hierbij ligt de focus op betekenisvol ondernemen en studenten tools in handen geven om hier actief mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld hiervan is de MBO Impact Incubator.