Services

 

Events

Een goed event is de perfecte gelegenheid om kennis te delen of juist op te halen, netwerk te ontwikkelen of een topic te agenderen. THRIVE organiseert evenementen binnen of rondom haar projecten. Dit varieert van grootschalige hackathons en congressen tot kleinschalige iteratie sessies of innovatie challenges. Allemaal met een belangrijk doel: het samenbrengen van uiteenlopende visies en het activeren van belangrijke stakeholders. 


Dialoog

De dialoog is een universele vorm van met elkaar in gesprek zijn. Het gaat hierbij niet om winnen en/of elkaar overtuigen maar om elkaar vinden en vanuit gezamenlijkheid vervolgstappen zetten in de transitie waarin we met elkaar zitten. Wat THRIVE uniek maakt is dat we de dialoog altijd afronden met een concreet actieplan en commitment hieraan van de deelnemers.


Talent Initiatieven

Middels Talent Initiatieven brengen we hun potential in de praktijk door hen samen met het bedrijfsleven oplossingen voor Next Economy topics te laten creëren. Tegelijkertijd ontwikkelen de talenten ondernemerschaps skills, ontmoeten ze toonaangevende bedrijven en breiden hun netwerk uit.

Purpose Accelerator

Bedrijven zijn een essentiële drijvende kracht achter maatschappelijke impact en innovatie. Daarbij wil jong talent in toenemende mate impact maken en onderdeel worden van de betekenis economie. THRIVE brengt deze ambities samen in de Purpose Acceletor: de versneller voor bedrijven om maatschappelijke ambities te realiseren door bedrijfs en onderzoekstalent te verbinden en hen samen maatschappelijke betekenisvolle vraagstukken te laten aanpakken. Door de Purpose Accelerator maken we impact langs twee wegen. Het product vormt een HR-tool dat het bedrijven in staat stelt jong talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast vormt het een innovatietool: het product versnel en valideert de purpose doelen.


Toegepast onderzoek en rapportage

Om als organisatie positieve impact te maken wil je efficiënte keuzes maken en je acties kunnen onderbouwen. Met behulp van ons model helpen we je om bewust te worden van wat er nodig is om een blijvende systeemverandering binnen of buiten je organisatie teweeg te brengen. Middels toegepast onderzoek komen we erachter hoe we dit het beste kunnen doen en brengen we uiteindelijk jouw impact en proces in kaart. Mocht een, grote of kleine, koerswijziging nodig zijn dan helpen we je daar uiteraard ook graag bij.  

Organisatieontwikkeling


THRIVE Institute ondersteunt en adviseert organisaties om naast zakelijke ook sociaal maatschappelijke meerwaarde te creëren. Onze specialisatie in de betekeniseconomie, waar een gezonde balans tussen winst en impact centraal staat.Dit doen we op twee niveaus: 1) interne focus op de ontwikkeling van zowel de professional als haar werkomgeving, en 2) externe focus op de organisatie als bijdragende factor aan de maatschappij.

Hoe zorgen we dat een organisatie maximaal wordt ingericht voor maatschappelijke verbetering en daarbij zelf ook floreert? Welke nieuwe leiders, cultuur en teams hebben we hiervoor nodig? Leiderschap, cultuurverandering en teambuilding vormen belangrijke aandachtspunten in onze programma’s. 

Onderwijsinnovatie

THRIVE werkt structureel samen met kennisinstellingen vanuit heel Nederland, van MBO tot PhD. Enkele van onze onderwijspartners zijn de TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool, Saxion Hogeschool.

We voegen betekenisvol ondernemen en impact maken toe aan bestaande curricula of ontwikkelen een compleet nieuw curriculum. In Company opleidingen op maat om binnen organisaties meer betekenis- en impactvol te werken ontwikkelen we ook graag!